Hinnasto

Oikeudenkäynnin kustannukset ovat merkittävä seikka harkittaessa oikeudenkäynnin aloittamista.

Asiakkaalla voi olla käytettävissään oikeusturvavakuutus, jolloin vakuutusyhtiö korvaa asianajosta aiheutuvat palkkion ja kulut arvonlisäveroineen tai valtion oikeusapujärjestelmän etuus, jonka nojalla Suomen valtio maksaa asianajosta aiheutuvat palkkion ja kulut arvonlisäveroineen.

Toimistoni hoitaa etuuksia koskevat hakemukset ja tiedustelut vakuutusyhtiöihin.

Asianajopalkkioiden määräytymisperusteiden mukaan asianajajan palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

Palkkion ja maksujen määräytymisperusteet:

1. Pääveloitusperuste on tuntiveloitus:

Tuntiveloitus 200 € 0% ALV

2. Toimenpidekohtaiset ja kulujen veloitusperusteet ovat nähtävillä toimistoillani.

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä koskien hinnastoa, ota yhteyttä!